Ogranak HE Đerdap

Početna > Javne nabavke > Javne nabavke male vrednosti > Aktuelne

Javne nabavke

AktuelneZavršene

Aktuelne

Javne nabavke Dokumenti Rok za dostavu ponuda
JN/2000/0092/15-Nabavka reklamnog štampanog materijalPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovori 1
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.12.2015. 08:00h
M-3/15-Projekat razvoja integrisanog sistema menadžmenta IMS – uvođenje sistema menadžmenta upravljanja energijom (ISO 50001)Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovori 1
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1
Оbaveštenje o produženju roka
Pitanja i odgovori 2
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1
Obavestenje o donetoj odluci republičke komisije
Rešenje republičke komisije za zaštitu prava
06.08.2015. 10:00h
M-2/15-Sadnice za uređenje enterijera i eksterijera, po partijamaPoziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovori 1
Obaveštenje o obustavi postupka-Partija 3
Obaveštenje o zaključenјu ugovora - Partija 2
Оbavestenje o zakljucenju ugovora - Partija 4
Оbavestenje o zakljucenju ugovora - Partija 1
21.05.2015. 11:00h
M-1/15-Program osmatranja, merenja i analize kvaliteta fekalnih otpadnih voda na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda na priobalju HE „Đerdap 2“Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka
07.05.2015. 10:00h