Ogranak HE Đerdap

Početna>Poslovanje>IMS>ISO sertifikat

Poslovanje

Politike IMSISO sertifikatUputstva

ISO sertifikat

Sertifikat ISO 9001:2008


JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 29. 8. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo postojeći sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008. Time se uspešno i u kontinuitetu nastavlja sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, uvedenog 2005 godine, kao i na njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u HE Đerdap.

 


 

 

Sertifikat ISO 14001:2004


JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 27. 08. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo je postojeći sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, u kontinuitetu od 2008. godine.

 

  

 

 

Sertifikat ISO 18001:2007

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 29. 08. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, resertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u kontinuitetu od 2011. godine, prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

 


 
 

 


Sertifikat ISO 27001:2013

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je 01. 08. 2016. god.  od strane SGS, Zurich, Swittzerland, sertifikovalo sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013.


 


Sertifikat ISO 50001:2011

JP EPS Ogranak HE Đerdap Kladovo je uvelo i 23.12. 2017. god. od strane SGS, Zurich, Swittzerland, sertifikovalo sistem menadžmenta upravljanja energijom (EnMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 50001:2011.